Make your own free website on Tripod.com

JPNP - DA1

NAMA Puan Asfalaila bte Kasan Morad
TARIKH LAHIR 28-07-1973
NEGERI Selangor
NO. K.P. 730728-10-5046
E-MAIL  
ALAMAT No 123 Felda Jengka 9 26400 B.Jengka
TELEPON 09-4861977
PENDIDIKAN

Sek.Keb.LKTP Jengka 9

Sek.Men.Keb. Jengka 21 

Sek.Men.Assunta

Sek.Men. Jengka 2

Universiti Utara Malaysia

TUGAS  
OPSYEN  
GURU M.P. Bahasa Inggeris
STATUS Berkahwin
Telah ditamatkan perkhidmatan sandarannya pada akhir Disember 2000