Make your own free website on Tripod.com

JAIP - DG41

NAMA Puan Aza Zuraini bte Awang Zakaria
TARIKH LAHIR 28.04.1968
NEGERI Pahang
NO. K.P. 680428-06-5000
E-MAIL  
ALAMAT No 89 Jalan Obor, Rantau Perintis, B.Jengka
TELEPON 09-4663360
PENDIDIKAN

Sek.Keb. Kampung Keledek, K.Lipis

Sek.Keb. Teruntum, Kuantan

Sek.Men.(A) Padang Tengku

Sek.Men.(A) al-Khairiah, Temerloh

Kulliah Sultan Abu Bakar Pekan

Universiti al-Azhar, Kaherah

Universiti Kebangsaan Malaysia

Lantikan Pertama 01.01.1997
Lantikan Kedua 01.01.1999
Tarikh Bersara 28.04.2024
TUGAS Panitia Tafsir, Guru kelas 4 al-Kindi
OPSYEN Bahasa Arab & Pendidikan Islam
GURU M.P. Bahasa Arab, Tafsir
STATUS Berkahwin ( 4 orang anak)