Make your own free website on Tripod.com

MAIP

NAMA Cik Rosiah bte Deris
TARIKH LAHIR 28.01.1974
NEGERI Pahang
NO. K.P. 740128-06-5182
E-MAIL  
ALAMAT No 140 Bukit Rang, Pulau Tawar, 27050 Jerantut
TELEPON 09-2671070
PENDIDIKAN

Sek.Keb. Perian Pulau Tawar, Jerantut

Sek.Men.(A) Pulau Tawar

Kulliah Sultan Abu Bakar Pekan

TUGAS  
OPSYEN  
GURU M.P. Tauhid Tkt 1, Tafsir Tkt 2, KHB, Imlak
Telah menamatkan perkhidmatannya sebagai guru ganti

pada 9 Okt 2000